Je Chotěšov perlou Šumavy? Určitě ano, tak jako mnoho jiných krásných míst v celém Pošumaví, kde se spojila krása přírody s činností člověka. Krásná krajina, ve které lidé postavili domy, kapličky, kříže, vybudovali rybníky a cesty, zasadili stromy a zúrodnili zem, je s těmito znaky osídlení ještě krásnější.

Podívejte se na naše stránky a ještě lépe na Chotěšov samotný a přesvědčte se, že to tak je i zde.

Je to opravdu jedno z nejkrásnějších míst na Šumavě.

Tyto stránky jsme založili s cílem prezentovat Chotěšov, jeho historii, památky, krásnou přírodu okolí i současný společenský život. Uveřejníme zde především různé dokumenty, texty a fotografie, které tak chceme zpřístupnit všem zájemcům, ale především samotným obyvatelům Chotěšova, aby si je alespoň v elektronické verzi mohli prohlížet kdykoliv budou chtít.

Uvítáme další návrhy na doplnění a materiály pro zveřejnění na e-mailové adrese vaclav.havluj@testcentrum.cz.

Chotěšov (u Velhartic)

Chotěšov je vesnice v Pošumaví, leží na východním úpatí vrchu Teleček (886 m), západně od obce Velhartice, v nadmořské výšce 700 m. Otevírá se odtud nádherný panoramatický výhled od Šumavy na jihu, přes Velhartice s Borkem (859 m) na východě až po okolí Plánice na severu.

K 1. červnu 2012 měl Chotěšov 112 obyvatel, 43 obytných domů a 2 rekreační objekty. V současnosti je částí obce Velhartice.

Historie

První zmínka o Chotěšově pochází z roku 1412. Chotěšov (v nedávné minulosti lidově Kotěšov, německy Kotieshau) byla velká zemědělská ves, ve které byly čtyři velké dvory. V roce 1869 zde byla založena kaplička, zasvěcení svatému Antonínu. V roce 1879 zde byl založen hasičský sbor. Od roku 1896 tu existovala škola, která byla v roce 1972 zrušena. V budově bývalé školy je dnes hostinec. V roce 1948 zde bylo 40 domů a žilo zde 250 obyvatel. Lidé se živili řemesly, jako jsou tesařství, cestářství, tkadlectví, kovářství, kolářství, a další, ale většina vždy pracovala v zemědělství. Skoro ke každému domu patřily pozemky o rozloze od jednoho do dvaceti hektarů, které byly využívané jako pole nebo pastviny.

Historii Chotěšova sledujeme již na starých mapách od roku 1718 a v kronikách, které zde byly v minulosti velmi oblíbené. Existuje obecní kronika, kronika hasičská i několik kronik rodinných. Důležitým dokumentem je podrobný popis obce, sepsaný a vlastním nákladem vydaný v roce 1939 Františkem Bezpalcem, ředitelem místní školy.

Tyto dokumenty budeme postupně umísťovat na tyto stránky, kvalita jejich reprodukování je limitována stářím a provedením originálů (inkoust mnoha zápisů vybledl a papír zežloutl) a tak jejich četba vyžaduje jistou dávku trpělivosti.

Chotěšov na historických mapách

Nejstarší mapová zobrazení Čech Chotěšov nezachycují. Okolní obce jsou zobrazeny na Voghtově mapě z roku 1712, i když jejich umístění neodpovídá skutečnosti, například Polámané Hory jsou prohozené s Velharticemi a ani umístění ostatních není příliš přesné:

První mapové zobrazení Chotěšova (s tehdejším názvem Kotieshau) je na Müllerově mapě, vzniklé kolem roku 1718 a vydané v roce 1723. Tato mapa byla velmi přesná a vycházely z ní mnohé pozdější mapy:

Kroniky Chotěšova

V Chotěšově se již sto let píší kroniky. Jsou to kroniky obecní, kroniky spolků i kroniky rodů. Publikujeme zde ty, které jsme si měli možnost od vlastníků vypůjčit. Chceme takto trvale zpřístupnit tyto písemné památky minulosti především obyvatelům Chotěšova, aby si v nich mohli číst, kdykoliv budou chtít.

Při otevření kronik cítíme hloubku času, ve které žijeme a cítíme, že jsme součástí dějin, přesahujících naše každodenní snažení a starosti.

Kroniky budou zajímavé i pro historiky a badatele. A v neposlední řadě jejich umístění na tyto stránky představuje i zálohu těchto písemných památek v digitalizované podobě pro budoucnost.

Zde si můžete přečíst celou kroniku Chotěšova, jak osudy obce i zdejších obyvatel zachytili kronikáři od doby vzniku Československa až do konce šedesátých let dvacátého století. Její přesný název je PAMĚTNÍ KNIHA OBCE CHOTĚŠOVA (ke stažení)

Kronika perem kronikářů Václav Prossera, Františka Bezpalce a Petra Lorence popisuje nejen události v obci, ale také jiné důležité události v celé zemi a jaký postoj k nim měli zdejší občané: například takřka všichni občané Chotěšova podepsali rezoluci proti okupaci Československa v roce 1968. Všímá si i událostí významných pro celý svět – například kosmických letů.

Je zajímavé číst na stránkách kroniky společně informace různé váhy a hodnoty. Dočteme se zde o demografických změnách i o tom, kdo má jaký dopravní prostředek anebo televizor. Ale také se dočteme o různých osudových událostech a katastrofách, které vždy dávaly člověku pocítit, že je zde něco, co nemůže ovlivnit.

Tato kronika končí rokem 1970, potom byla dvacet let držena v klatovském archivu, a neobsahuje tedy dvě období, která teprve čekají na své dopsání i historické zhodnocení: Dobu komunistické normalizace sedmdesátých a osmdesátých let dvacátého století a období raného kapitalismu devadesátých let minulého a začátku dvacátého prvního století. Jsou to období ještě příliš živá a vyvolávají ještě silné emoce, objektivně je i jejich aktéry zhodnotí snad až generace následující.

Důležitým dokumentem je také popis obce, domů i jejich obyvatel, který sepsal k roku 1937 František Bezpalec, ředitel místní obecné školy. Tento dokument s výstižným názvem Chotěšov je zajímavý a zde ho také zveřejňujeme. Dílo pana ředitele přežilo školu o mnoho desetiletí: V místní škole se učilo do roku 1972, pak se z ní stala hospoda, a tak se bývalí žáci, možná dnes i radostněji, vrací do stejných míst. (ke stažení)

Na stránkách http://www.portafontium.cz/ , v rámci společného projektu Státního oblastního archivu v Plzni a Generálního ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově, jsou k dispozici dvě kroniky školy v Chotěšově. Je to jednak Školní kronika Chotěšova (1896-1940) a následná Školní kronika (1945-1972) s mnoha přílohami, která zpětně zachycuje i období válečné. Obě kroniky se věnují nejen škole, ale i obecněji životu v obci. A je zajímavé sledovat, jak dokázali některé rodiny Chotěšova spojit své zájmy se zájmy obce a tedy i školy.
Velmi významné jsou i matriční záznamy, která najdete na stránkách stejného projektu .

Nejstarší z kronik hasičského sboru, kterou vedli od roku 1912 kronikáři Bedřichem Nepomuckým, Františkem Klímou st., Petrem Lorencem st. a Petrem Lorencem ml., zde uveřejňujeme i s několika zajímavými dobovými dokumenty (ke stažení)
Několik fotografií z oslav 130 výročí založení hasičského sboru je vloženo ve Fotografiích Chotěšova.

Zajímavé jsou i rodové kroniky, například roku Sádlíků, který je v Chotěšově prokazatelně od roku 1624. Tyto kroniky přinášejí informace nejen o rodu samém a jsou soukromou záležitostí rodin, ale také zachycují dobu i historii celé obce. Další rodinou kroniku psal Petr Lorenc, jeden z kronikářů obecní kroniky a spoluautor také kroniky hasičské. Ukázky z těchto kronik, které se týkají života v obci, také připravujeme.

Fotografie Chotěšova

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií Chotěšova a okolí i záběry ze společenského života obce.

Kaple sv. Antonína

Kříže v Chotěšově a okolí

Pohled na Šumavu ze stráně nad Chotěšovem

Výlov požární nádrže 9. 11. 2013

Historické fotografie Chotěšova a žáků zdejší školy

Fotografie z oslav 130 výročí založení hasičského sboru v Chotěšově

Chotěšovské dokumenty

Prvním dokumentem je výpis ze školních archivů o škole v Chotěšově. (ke stažení)

Osvobození Chotěšova v květnu 1945

Podle dokumentů, které jsme získali od Viktora Nauše, byla velitelská rota 773. protitankového praporu americké armády umístěna v Chotěšově od 9. do 14. května 1945. Tento prapor byl přiřazen k podpoře 90.pěší divize, která postupovala do československého vnitrozemí, a byl vyzbrojen stíhači tanků M36 Jackson. Do Československa vstoupily jednotky praporu 18. dubna, operovaly v jihozápadním pohraničí a byly staženy do Bavorska 14. května 1945.

Přiloženy jsou dokumenty, které získal Viktor Nauš, včetně fotografie stíhače tanků M36 Jackson v Chotěšově (ke stažení zde).

Více informací o praporu najdete zde .

Rádi zde umístíme další fotografie a dokumenty, které nám ke zveřejnění poskytnete. Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese vaclav.havluj@testcentrum.cz